Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9) lit. f, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych, w których po uprzednim kontakcie telefonicznym, można za dodatkową opłatą oddać w/w odpady.

Odpady –folie i sznurki

  • P.H.U. EUROBAM Mariusz Szachniuk, ul. Kraszewska 1C, 13-240 Iłowo-Osada,
  • PHU Ran-Eko Radosław Kaniewski, 86-260 Bruki Unisławskie 83,
  • Hermes Recycling Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 3, 86-010 Koronowo,
  • KAR-SUR, Wielki Konopat 39, 86-100 Świecie,
  • Zakład Obrotu Odpadami TROXI Sp. z o o., ul. Dereniowa 3, 62 -300 Gutowo Małe

Odpady – opony

  • Grupa RECYKL S.A., ul. Letnia 3, 63 – 100 Śrem,
  • Gumeko Sp. z o. o., Rożental 35, 83 – 130 Pelpin.