Numer konta bankowego do wpłat za odpady

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, o. w Osieku
Numer konta: 91 9484 1150 2207 0800 0114 0011

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko zobowiązanego (z deklaracji), adres nieruchomości, miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata"