Na platformie Stacja-konsultacja.pl Gmina Osiek rozpoczęła konsultacje, których celem jest zabranie opinii interesariuszy do wstępnych założeń MPZP obszaru pd.-wsch. części miejscowości Osiek oraz wprowadzenie mieszkańców w procesy konsultacyjne.

Zapraszamy do dodawania uwag i opinii do przedstawionych założeń MPZP.

http://stacja-konsultacja.pl/konsultacja/252/planowanie-z-mieszkancami-miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-poludniowo-wschodniej-czesci-miejscowosci-osiek.html