logaUE

Gminna Spółka Wodna Osiek otrzymała dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup ciągnika rolniczego, koparko-ładowarki, przyczepy burtowej, wysięgnika wielofunkcyjnego, głowicy koszącej, odmularki do rowów oraz piły do cięcia gałęzi. 

Celem projektu jest zaopatrzenie Gminnej Spółki Wodnej Osiek w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

Planowany koszt realizacji zadania to 843 903,00 zł. Natomiast otrzymane przez Gminną Spółkę Wodną Osiek wsparcie wynosi 548 880,00 zł.

Skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne było możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy Spółki z Gminą Osiek oraz zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy w Osieku. Celem projektu jest zaopatrzenie Gminnej Spółki Wodnej Osiek w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

prow

Budowa stacji uzdatniania wody w Obórkach oraz instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku.

Projekt realizowany w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” z poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową  wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym  inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest ochrona środowiska oraz wspieranie rozwoju infrastruktury wiejskiej, poprawa warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez budowę stacji uzdatniania wody w Obórkach  oraz budowę instalacji odwadniania osadu na oczyszczalni gminnej w Osieku.

Planowany koszt realizacji zadania to 3 359 818,79 zł. Natomiast otrzymane przez Gminę Osiek dofinansowanie wynosi 1 703 951,00 zł.