funduszspr

Gmina Osiek otrzymała dofinansowanie w wysokości 39 996,00 zł ze  środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. W  ramach otrzymanej dotacji doposażone w sprzęt ochrony osobistej zostały dwie jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego tj. Osiek i Strzygi.

Uroczystego przekazania sprzętu OSP Strzygi i OSP Osiek w dniu 1 lutego 2021 roku dokonali  Mariusz Kałużny – Poseł na Sejm RP oraz Paweł Chudy Wójt Gminy Osiek. Podczas przekazania sprzętu  obecni byli również Piotr Czarnecki Wicestarosta Rypiński, Adam Galus Dyrektor Biura Poselskiego, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy kpt. Krzysztof Natucki, Konrad Balsam Komendant Gminny,  Jan Sulecki Przewodniczący Rady Gminy Osiek oraz Emilia Gardecka asystent społeczny Posła na Sejm Mariusza Kałużnego.

Przekazany sprzęt dla poszczególnych  jednostek:

OSP Strzygi:

Ubranie specjalne – 5 sztuk.

Hełmy bojowe z latarkami – 6 sztuk.   

OSP Osiek:

Hełmy bojowe – 6 sztuk.

Buty bojowe – 18 sztuk.

Ubranie specjalne – 1 sztuka.

Dysponując nowym wyposażeniem osobistym strażacy będą mogli efektywniej zapobiegać potencjalnym zagrożeniom takim jak pożary, powodzie czy katastrofy ekologiczne, a także podczas działań ratowniczo – gaśniczych zwiększy się bezpieczeństwo samych strażaków.

 

fund