Gmina Osiek otrzymała dofinansowanie w kwocie 82 500 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsięwzięcie polegające na usuwaniu folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania  jest zgodny z założeniami Priorytetowego Programu pn. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Przedsięwzięcie ma na celu transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Osiek.

W ramach prac przygotowawczych zinwentaryzowano liczbę ww. odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Na podstawie informacji złożonych przez rolników dokonano wyliczenia efektu rzeczowego niniejszego projektu. Baza inwentaryzacji zawierała 165 Mg odpadów pochodzących z produkcji rolniczej.

Beneficjentem programu jest Gmina Osiek, jednak ostatecznymi odbiorcami korzyści są mieszkańcy Gminy posiadający w swoich gospodarstwach odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

nfgw