Sz. P.   Radni Gminy Osiek

Zgodnie z Postanowieniem DTR-070-31/2018 Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Osiek, Komisarz Wyborczy w Toruniu II zwołuje I Sesję Rady Gminy Osiek na dzień 23 listopada 2018 r. o godz. 12:00 w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Osiek. W załączeniu, przesyłam również, kopię w/w Postanowienia wraz z Porządkiem obrad i uzasadnieniem.

Wójt Gminy Osiek

Kazimierz Wolfram

Pobierz: Postanowienie z uzasadnieniem