Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Jolanta Kowalczyk wraz z pracownikiem socjalnym Sławomirem Zielińskim zorganizowali w dniu 20 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Strzygach uroczystą Wigilię dla dzieci niepełnosprawnych finansowaną ze środków finansowych Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Osiek Kazimierz Wolfram, Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jerzy Michałowski, Ksiądz parafii Strzygi Jarosław Maciej Jastrzębski, Ksiądz kan. Stanisław Bednarski, Ksiądz mgr Łukasz Arczyński, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osieku Tomasz Sadowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach Zbigniew Gutowski, Skarbnik Urzędu Gminy w Osieku Ewa Mańka, Członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Andrzej Zieliński.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Strzygach: Małgorzata Bekier, Marta Boraczyńska, Alina Zielińska oraz Artur Osiński przygotowali przedstawienie jasełek w których uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Strzygach.

Niepełnosprawnym dzieciom wręczono paczki świąteczne zakupione z funduszy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku. Podczas Wigilii podzielono się opłatkiem poświęconym przez Księdza Jarosława Macieja Jastrzębskiego proboszcza parafii w Strzygach.