Zgodnie z zarządzeniem nr 37 /2019  Wójta Gminy Osiek z dnia 11 czerwca 2019 r  Urząd Gminy Osiek, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku będą czynne:

11 czerwca 2019 r. -od 7:30 do 15:30

12 czerwca 2019 r. -od 7:30 do 14:30

13 czerwca 2019 r. -od 7:30 do 14:30