NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BRODNICY

 informuje, że

w dniu 5 marca 2019 roku w godzinach od 900 do 1400

w siedzibie Urzędu Gminy w Osieku

organizuje

jednodniowy punkt wydawania druków i przyjmowania zeznań podatkowych przez pracowników Urzędu Skarbowego w Brodnicy. W tym dniu podatnicy będą mogli złożyć zeznanie podatkowe PIT za pośrednictwem aplikacje e-Deklaracje. Pomogą im w tym pracownicy Urzędu Skarbowego w Brodnicy.

Ponadto przedstawią nową usługę Twój e-PIT, skierowaną do podatników rozliczających się za 2018r. na formularzu PIT-37 i PIT-38. Jest to propozycja wypełnionego zeznania, z którą można zapoznać się na Portalu Podatkowym od 15 lutego do 30 kwietnia 2019r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego, informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-8C). Podatnicy, którzy będą chcieli skorzystać z ulg podatkowych powinni posiadać także dokumenty, na podstawie których prawo takie im przysługuje.

Ponadto w celu przesłania zeznania podatkowego drogą elektroniczną należy także znać kwotę swojego przychodu z zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy (tj. za rok 2017).

Wypełnione formularze zeznań PIT mogą być składane także bezpośrednio w siedzibie Urzędu Skarbowego w Brodnicy, ul. Sikorskiego 19, lub wysyłane listem poleconym za pośrednictwem poczty za opłatą pocztową, lub też przesyłane drogą elektroniczną.

 

Dodatkowe Informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 56 49 54 737 lub 56 49 54 746.

 

Naczelnik

Urzędu Skarbowego

w Brodnicy

mgr Marek Kryś