Translator
 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy informuje, że w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich ( mewa śmieszka) w miejscowości Mały Głęboczek, gmina Brzozie, powiat brodnicki w dniu 16 maja 2023 r. wydano Rozporządzenie Nr 6/2023 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu brodnickiego. Wyznaczono strefę w promieniu minimum 1 km wokół miejsca wystąpienia grypy ptaków - strefa objęta zakażeniem grypą ptaków, obejmuje :

w powiecie brodnickim, gmina Brzozie

  • od północy: zgodnie z przebiegiem granicy Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz kanału łączącego jezioro Sopień z rzeką Drwęcą,
  • od zachodu: zgodnie z przebiegiem granicy Brodnickiego Parku Krajobrazowego,
  • od południa: zgodnie z przebiegiem rzeki Drwęcy,
  • od wschodu: zgodnie z przebiegiem granicy miejscowości Mały Głęboczek.

Zawiera tekst: "UWAGA! HPAI ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI) Sie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich. Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem. Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków. Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Stosuj maty dezy nfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w który ch utrzy mywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa. &—— Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki. W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wy łącznie do tego celu. Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii."