ODR-minikowo.jpg

 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brodnicy

zaprasza na szkolenie dotyczące
PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH, WARUNKOWOŚCI I EKOSCHEMATÓW

Szkolenie podzielone będzie na dwa bloki tematyczne:

 1. „Mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw rolniczych – płatności bezpośrednie, warunkowość”
 • Wykaz norm i wymogów w zakresie warunkowości
 • Płatności bezpośrednie niezwiązane z produkcją – kryteria kwalifikowalności, szacunkowa wysokość wsparcia
 • Wsparcie bezpośrednie związane z produkcją – sektory objęte wsparciem, kryteria dostępowe, szacunkowa wysokość wsparcia
 1. „Mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw rolniczych – ekoschematy”
 • Ekoschematy – nowy rodzaj dobrowolnych, płatnych praktyk
 • Krótka charakterystyka ekoschematów – praktyki objęte wsparciem, kryteria dostępu, szacunkowa wysokość wsparcia
 • Zasady łączenia ekoschematów oraz wykluczenia

Terminarz szkoleń stacjonarnych:

 • 03.2023r., godzina 12:30 -> GOK Górzno
 • 03.2023r., godzina 09:00 -> Urząd Gminy Bartniczka
 • 03.2023r., godzina 09:30 -> Świetlica Wiejska Wielki Głęboczek
 • 03.2023r., godzina 09:00 -> GOK Bobrowo
 • 03.2023r., godzina 09:30 -> Centrum Kultury i Sportu Jabłonowo Pomorskie
 • 03.2023r., godzina 12:30 -> Urząd Gminy w Świedziebni
 • 03.2023r., godzina 09:00 -> Centrum Kultury i Sportu Osiek

 

Serdecznie zapraszamy!