Wójt Gminy Osiek informuje, że Gmina Osiek zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Osiek zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag mogą składać informację o w/w odpadach w terminie do 24.01.2023 r. do Urzędu Gminy Osiek, pokój nr 7.

Zadanie będzie realizowane tylko w przypadku otrzymania przez Gminę Osiek dotacji na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Informacja (PDF)