Zawiera tekst: "INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku przyjmuje w miesiącu grudniu 2022 roku wnioski wraz z kompletną dokumentacją na dożywianie dzieci i młodzieży w szkole."