Zawiera tekst: " INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, że wypłata ZASIŁKU OKRESOWEGO, ZASIŁKU CELOWEGO NA POSIŁEK będzie realizowana w dniu 16.12.2022 r. Osoby które nie podały numeru konta bankowego proszone są o pilne odebranie świadczenia w kasie banku w Osieku w dniu wypłaty tj. 16.12.2022 r. "