Kolejne Dwa nowe ogniska ptasiej grypy zostały potwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii. Obecność wirusa H5N1 wykryto u dwóch padłych łabędzi, znalezionych w miejscowości Świecie (woj. kujawsko-pomorskie).

Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany:

  • kury i indyki - duża wrażliwość na zakażenie, występowanie klinicznej postaci choroby;
  • kaczki i gęsi - wrażliwość na zakażenie wszystkimi szczepami wirusa AI, ale tylko niektóre bardzo zjadliwe wirusy wywołują kliniczną postać choroby. Drób wodny uważa się za potencjalny rezerwuar i źródło wirusa dla drobiu;
  • perliczki, przepiórki, bażanty i kuropatwy - wrażliwość podobna jak u kur i indyków;
  • strusie - u strusi występują objawy oddechowe i nerwowe, biegunka, osłabienie i upadki 20-30%. Emu jest mniej wrażliwe, nie występują objawy kliniczne ani upadki;
  • ptaki trzymane w klatkach, włączając papugowate i śpiewające - wirusy AI izolowane na całym świecie od dzikich i egzotycznych ptaków nie były dotąd stwierdzane u ptaków trzymanych w klatkach.

Prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniem Wojewody.

Rozporządzenie nr 18/2022 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO (PDF)

Zawiera tekst:"UWAGA! HPAI ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI) Sie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich. Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem. Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków. Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu. Stosuj maty dezy nfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w który ch utrzy mywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa. Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki. W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wy łącznie do tego celu. Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii."