Zawiera teskt: "  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje,    że wypłata  DODATKU WĘGLOWEGO, OSŁONOWEGO I POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA   będzie realizowana w dniu 24.11.2022 r.   Osoby które nie podały numeru konta bankowego proszone są o pilne odebranie świadczenia w kasie banku w Osieku w dniu wypłaty tj. 24.11.2022 r."