Zawiera tekst: "INFORMACJA Wójta Gminy Osiek z dnia 4 listopada 2022 roku o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informuję, że GMINA OSIEK przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r. Wójt Gminy Osiek /-/ Paweł Chudy"