Zdjęcie dekoracyjne

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Minikowie organizuje XXXII Olimpiadę Wiedzy Rolniczej. Pierwszy etap - eliminacje powiatowe zostaną przeprowadzone 30 września 2022 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Świedziebnia. Uczestnikami olimpiady mogą być właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby gospodarujące z rodzicami w wieku od 18 do 40 lat.

Olimpiada ma na celu rozwijanie wśród młodych ludzi zainteresowań rolnictwem oraz popularyzację i pogłębianie wiedzy rolniczej, w tym wiadomości i umiejętności zawodowych.  Celem olimpiady jest również ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia na wsi, szerzenie postępowych metod gospodarowania, w tym idei rolnictwa ekologicznego oraz umożliwienie trwałego wiedzy teoretycznej, popularyzację osiągnięć i perspektyw w rozwoju polskiego rolnictwa.

Olimpiada ma na celu promocję rozwijanych inicjatyw jednostek pracujących na rzecz rolnictwa i lokalnych samorządów.

Wszelkie pytania dotyczące w/w olimpiady prosimy kierować do PZDR Brodnica, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica, tel. 56 49 836 53.