Zawiera tekst: "INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, że wypłata DODATKU OSŁONOWEGO będzie realizowana w dniu 01.08.2022r.  Osoby które nie podały numeru konta bankowego prosi się o pilne odebranie świadczenia w kasie banku w Osieku w dniu wypłaty tj. 01.08.2022 r. "