OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Osieku ogłasza nabór na stanowisko pracy: Animator kultury 87-340 Osiek, Osiek 81.

 1. Przedmiot naboru:
 • stanowisko: Animator kultury, 1/1 etatu,
 • miejsce wykonywania pracy: Centrum Kultury i Sportu w Osieku,
 • podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny, po tym istnieje możliwość przedłużenie umowy

 

 1. Wymagania:
 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych,
 • umiejętność swobodnego poruszania się w środowisku internetowym,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, chęć uczenia się,
 • dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność,
 • prawo jazdy kat. B.

 

Zarządzenie nr 1/2022 (PDF)

Ogłoszenie o naborze (PDF)