Zawiera tekst:"INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, że  STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE Będą wypłacane w dniu 13.06.2022r. (poniedziałek) w godzinach popołudniowych"