Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie.
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.
Kliknij na ten link i wypełnij krótką ankietę:
Dziękujemy za poświęcony czas! Pomożesz nam lepiej rozpoznać lokalne potrzeby.
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie"