Zawiera tekst:"INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje, że wypłata DODATKU OSŁONOWEGO wniosków złożonych od miesiąca lutego 2022 roku będzie realizowana w dniu 2.06.2022 r.  Osoby, które nie podały numeru konta bankowego prosi się o pilne odebranie świadczenia w kasie banku w Osieku w dniu wypłaty tj. 2.06.2022 r."