Zawiera tekst: "Dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej. Możesz zyskać 23050zł bezzwrotnej dotacji projekt "STARTER - Młodzi w biznesie" realizowany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy"

Zawiera tekst:"STARTER MŁODZI W BIZNESIE DLA KOGO: osoby w wieku 18-29 lat, które utraciły pracę po 1 marca 2020 r. posiadające status osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej, która nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego LIDER PROJEKTU •ph Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu ul. Skłodowskiej-Curie41, 87-100 Toruń, tel. 56-658 62 90 biuro@iph.torun.pl www.iph.torun.pl PARTNER PROJEKTU *iwŚG Wyższa Szkoła Gospodarki ul. Garbaty 2,85-229 Bydgoszcz tel. 52 567 0017 bur.ckpis@byd.pl CO ZYSKASZ: 23 050 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej do 1 900 zł miesięcznie świadczenia pomostowego (przez pół roku) szkolenia ABC przedsiębiorczości, szkolenie z zakresu pisania biznes planu www.iph.torun.pl/oferta/starter www.mlodziwbiznesie.byd.pl"