Zawiera tekst: "INFORMACJA Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku zawiadamia,  że w związku z suszą wodę z wodociągów należy wykorzystywać tylko i wyłącznie do celów socjalno-bytowych.  Zabrania się podlewania i nawadniania upraw!"