Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje:

wypłata

ZASIŁKU OKRESOWEGO

będzie realizowana w dniu 13.04.2022 r.