6, 7 i 8 kwietnia 2022 r. Konsulat Ukrainy w Gdańsku będzie prowadzić konsularną obsługę obywateli ukraińskich w województwie kujawsko-pomorskim.

6-7 kwietnia 2022 r.:

Miasto Bydgoszcz - Konsulat Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz

W godzinach - 9:00 - 16:00.

8 kwietnia 2022 r.:

Miasto Toruń - ulica Wola Zamkowa 12a, 87-100 Toruń

W godzinach - 9:00 - 16:30.

W ramach wyjazdowych usług konsularnych obywatele Ukrainy będą mogli zwrócić się w następujących kwestiach: 

  • przedłużenie ważności paszportu zagranicznego, 
  • wpisanie informacji o dziecku w paszport zagraniczny rodziców, 
  • wydawanie zaświadczeń tożsamości, 
  • rejestracja konsularna, 
  • udzielanie konsultacji w pytaniach konsularnych, wynikających u obywateli Ukrainy przybyłych do RP w czasie wojny. 

Obsługa obywateli Ukrainy odbywa się w kolejce na żywo. 

Z wykazem dokumentów, które należy złożyć w celu wykonania powyższych czynności konsularnych, można się zapoznać na stronie internetowej Konsulatu Ukrainy w Gdańsku: