Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje,

że wypłata pierwszej transzy

DODATKU OSŁONOWEGO

wniosków złożonych w miesiącu styczniu 2022 roku będzie realizowana w dniu 30.03.2022 r.

Osoby które nie podały numeru konta bankowego prosi się o pilne odebranie świadczenia w banku w Osieku w dniu wypłaty tj. 30.03.2022 r.