Starosta Brodnicki informuje, że udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od dnia 28 marca 2022 r. będzie odbywać się na terenie powiatu brodnickiego osobiście w punkcie, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy punktów.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady prawnej w konkretnym punkcie powinna umówić wizytę telefonicznie pod numerem 564950800 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Brodnicy.