nie ufaj bezgranicznie
 Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną.

 

 

W związku z powyższym Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji opracował informację na temat prób wykorzystania uchodźców do pracy przymusowej lub innych form wyzysku w pracy lub usług seksualnych czy też innych przypadków niegodziwego traktowania.

 

Ucieczka przed wojną oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. Grupą najbardziej narażoną na tego typu działania są dzieci i kobiety, które stosunkowo łatwo mogą stać się ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.

Kilka ważnych wskazówek dla Twojego bezpieczeństwa:

ulotka pl 1

 

Więcej informacji na:

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/komunikat-zwiazany-z-sytuacja-na-ukrainie