KOMUNIKAT
Starosty Brodnickiego
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie wyboru sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy w punktach nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu brodnickiego

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. poz. 2492 z późn. zm.) Starosta Brodnicki informuje, że udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od dnia 1 lutego 2022 r. do odwołania będzie odbywać się na terenie powiatu brodnickiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy punktów.

Aby skorzystać z porady należy zadzwonić pod nr tel. 56/4950800.

Osoba uprawniona nie jest zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Starosta Brodnicki
/-/ Piotr Boiński