Zawiera tekst:"Pani Magdalenie Teska pracownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku kondolencje oraz szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy składają Kierownik ZGK w Osieku Mirosław Pączkowski wraz z Praconikami oraz Wójt Gminy Osiek Paweł Chudy wraz z Pracownikami Urzędu Gminy w Osieku"