Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Osiek oraz Osoby zainteresowane

przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2021 Wójta Gminy Osiek   z dnia 14 kwietnia 2021 r.,

dzień 24 grudnia 2021 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) będzie dniem wolnym od pracy dla Pracowników Urzędu Gminy Osiek, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Centrum Kultury i Sportu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku w 2021 r.

Mając powyższe na uwadze informujemy, że Urząd Gminy w Osieku oraz Jednostki Podległe będą zamknięte.