Zgodnie z Zarządzeniem NR  57/2020 WÓJTA GMINY  OSIEK z dnia 10 listopada  2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok zachęcamy uprawnione podmioty do zgłaszania swoich uwag.

 
Konsultacje będą prowadzone w terminie:od 12 do 26 listopada 2021 r.

Uwagi i opinie o projekcie uchwały, należy składać na formularzu konsultacyjnym - Pobierz formularz

Konsultacje będą odbywały się poprzez złożenie na piśmie lub elektronicznie opinii i uwag w sprawie projektu uchwały poddanej konsultacji w następujący sposób:

  1. w formie elektronicznej na pośrednictwem poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Osiek, Osiek 85, 87 – 340 Osiek;
  3. Formularze konsultacji należy złożyć do dnia 26 listopada 2021 r. do godz. 14.30, decyduje data wpływu do Urzędu

 

ZARZĄDZENIE NR 57/2020 WÓJTA GMINY OSIEK z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Rocznego Programu Współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie