peegr

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że  ruszył nabór wniosków w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich. Z pomocy skorzystać mogą mieszkańcy gmin, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne. Na terenie gminy Osiek dotyczy to miejscowości Osiek.

Uprzejmie prosimy aby osoby zainteresowane złożyły do 25.10.2021 r. oświadczenie o uprawnieniu do ubiegania się o wsparcie (załącznik 7. Oświadczenie dla opiekuna prawnego lub załącznik 8. Oświadczenie dla osoby pełnoletniej składającej oświadczenie we własnym imieniu). Oświadczenia można składać w  Urzędzie Gminy  Osieku w pok. nr 11 (I piętro). Telefon 56 493-81-23 wew. 53.

Cele programu to przede wszystkim:
• przeciwdziałanie nierównościom społecznym,
• cyfryzacja terenów popegeerowskich,
• poprawa jakości życia mieszkańców,
• rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

 OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

 

OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy (WAŻNE: powinna być zgoda na przetwarzanie danych)

 

RODO