Gmina Bobrowo, Gmina Brodnica, Gmina Brzozie, Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, Gmina Osiek, Gmina Wąpielsk, Gmina Zbiczno oraz Powiat brodnicki kilka miesięcy temu utworzyły regionalne Partnerstwo „Wspieramy rozwój naszych małych ojczyzn” i wspólnie uczestniczą w pilotażowym projekcie „Centrum Wsparcia Doradczego” dotyczącym wypracowania wspólnych rozwiązań i realizacji wspólnych inwestycji.

Projekt ma wzmocnić długofalową współpracę gmin z myślą o rozwoju społecznym i gospodarczym tego obszaru oraz wzmocnieniu rozpoznawalności tego miejsca. Dzięki pomocy ekspertów pracujemy nad wspólną strategią terytorialną, wraz z pakietem tzw. projektów kluczowych.Pierwszym efektem tych prac jest przygotowany Raport diagnostyczny, opisujący kluczowe bariery i wyzwania społeczno-gospodarcze i środowiskowo-przestrzenne obszaru Partnerstwa. Diagnoza ta będzie podstawą do sporządzenia docelowej strategii terytorialnej obszaru naszego Partnerstwa.

Dokument ten współtworzony był przez nasz zespół roboczy przy udziale przedstawicieli Związku Miast Polskich – Jakuba Jaźwieca i Radomira Matczaka, a także zewnętrznych reprezentantów różnych środowisk społecznych z naszych gmin i jest efektem naszej wspólnej pracy.

Wszystkich Państwa zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Raportu diagnostycznego oraz już dziś zachęcamy do współpracy przy kolejnych etapach prac i wypracowania wspólnych rozwiązań najlepszych dla nas wszystkich. Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w jego przebieg prosimy o bezpośredni kontakt z Urzędem Gminy.

 

Raport diagnostyczny

załącznik nr 1 -Zestawienie map i kartogramów

załącznik nr 2 - Raport z badania opinii oraz planów życiowych młodzieży

załącznik nr 3 - Raport z badania opinii mieszkańców gmin obszaru Partnerstwa

załącznik nr 4 - Raport z badania opinii lokalnych liderów

załącznik nr 5 - Zbiorczy kwestionariusz „podstawowe pytania dotyczące przedsiębiorczości”

załącznik nr 6 - Zbiorcza matryca bilansu usług na terenie Partnerstwa

załącznik nr 7 - Zbiorcza matryca celów

załącznik nr 8 - Zbiorcza matryca logiczna – drzewo problemów