Wychodząc naprzeciw mieszkańcom, którzy z różnych względów nie mogą skierować korespondencji w sposób zdalny, przed wejściem do budynku Urzędu Gminy w Osieku została udostępniona skrzynka wrzutowa na korespondencję. Korespondencję składającą się z kilku stron należy trwale spiąć bądź umieścić w kopercie. Przekazane w ten sposób dokumenty będą rejestrowane.