W związku z wystąpieniem niedoboru wody na terenie Gminy Osiek w miesiącu lipcu 2019 roku oraz opublikowaniem przez IUNG w Puławach ósmego raportu stwierdzającego wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski w okresie od 1 czerwca do 31 lipca 2019 roku informuje, że Gmina Osiek zaliczona została do gmin objętych suszą. (Link do raportu IUNG - http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0402082/ )

Wójt Gminy Osiek informuje, że gospodarstwa, w których wystąpiły szkody w uprawach rolnych proszone są o składanie wniosków o oszacowanie szkód. Złożone wnioski będą podstawą do sporządzenia protokołu strat.

Ponadto informuje, iż rodzaje upraw, które kwalifikują się na chwilę obecną do szacowania strat to:

-  kategoria gleby I –kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę.

Definicja kategorii gleby:

I - Bardzo lekka, grupa granulometryczna:

(odpowiadają one klasie V i VI gleby)

piasek luźny - pl
piasek luźny pylasty - plp
piasek słabo gliniasty - ps
piasek słabo gliniasty pylasty - psp

W przypadku wystąpienia szkód w uprawach innych niż w/w wymienione oraz uwzględnieniem w dalszych raportach IUNG pozostałych roślin, obowiązkiem rolnika jest zgłoszenie oraz uzupełnienie wniosku o pozostałe straty.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Osiek (pok. nr 4) do dnia 31.08.2019r., jednakże nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy lub jej likwidacji.

Wnioski o oszacowanie szkód dostępne będą Urzędzie Gminy Osiek oraz znajdują się do pobrania  TUTAJ