Na podstawie § 14 pkt 3 uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r., oraz uchwały nr 2/2019 Komisji Okręgowej Nr 17 w OSIEKU z dnia 9 lipca 2019 r. zawiadamia się wyborców Okręgu Wyborczego nr 17 o obsadzeniu mandatów na członków Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 roku.

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17 w OSIEKU podjęła Uchwałę o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzenia głosowania, gdyż w terminie do 05.07.2019 roku zarejestrowano dwóch kandydatów, co oznacza, że liczba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia.

W dwu mandatowym Okręgu Wyborczym nr 17 w OSIEKU członkami Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu BRODNICKIEGO zostali:

Pan Jerzy Michałowski, lat 58,zamieszkały Sumówko

Pan Jan Sulecki, lat 59, zamieszkały Tadajewo

Przewodniczący Komisji Okręgowej

Andrzej Kujawa