Szanowni Państwo,
Gmina Osiek przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2019-2023. W związku z tym prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest analiza sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Osiek. Wypełniając ankietę pomożecie Państwo zidentyfikować najważniejsze problemy na obszarze Gminy, jej potencjał, a także typować te działania, których realizacja pomoże w niwelowaniu/eliminowaniu tych problemów.Każdy wypełniony kwestionariusz ankiety jest dla nas bardzo cenny i będzie wykorzystany w opracowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Osiek na lata 2019 – 2023.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSBIKZgslQ1WfR0MaXffBqxerDFCR3K7xaTHf51fGcV62VkQ/viewform