Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Osiek z dnia 10 czerwca 2019 sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku.

http://bip.gminaosiek.pl/?app=zarzadzenia&nid=1750&y=2019