Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku informuje, że od 12 czerwca 2019r. ulegają zmianie ceny opłat wodno – kanalizacyjnych:

  • woda – 2,95 brutto
  • opłata abonamentowa – 5,07 brutto
  • ścieki – 6,08 brutto

Powyższe taryfy zostały zatwierdzone przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku decyzją nr GD.RET.070/17/D/2018.KP z dnia 21 maja 2018roku i obowiązują do 11 czerwca 2020r.