Wójt Gminy Osiek informuje, iż na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce zagospodarowanie przestrzenne znajduje się Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Kolonia Osiek na wniosek operatora P4 Sp. z o. o.

Ponadto Wójt Gminy Osiek informuje o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy budynku handlowo-usługowego na działce 384/3 położonej w miejscowości Osiek na wniosek jednej z sieci handlowych z branży spożywczej.