Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r. - szczegóły znajdują się w zarządzeniu pod linkiem - http://bip.gminaosiek.pl/?app=zarzadzenia&nid=1665&y=2019