Szanowni Państwo,

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze udostępniamy poniższe dane:

 

 

 III kwartał 2022 

 IV kwartał 2022 

 liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie 

79 szt.

86 szt.

liczba zrealizowanych przedsięwzięć

50 szt.

61 szt.

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

575 838 zł

732 296,73 zł