Szanowni Państwo,

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze udostępniamy poniższe dane:

 

Informacja z dnia 7.10.2022 r.

liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

79 szt.

liczba zrealizowanych przedsięwzięć

50 szt.

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

575 838 zł