Informujemy mieszkańców Gminy Osiek, że odbiór odpadów zmieszanych (koszy) w miejscowości:  Osiek, Kolonia Osiek odbędzie się dnia 2 stycznia 2019 r., Wrzeszewo, Jeziórki, Łapinóż - 3 stycznia 2019 r.,  Strzygi - 4 stycznia 2019 r. Cały terminarz na pierwsze półrocze 2019 r. znajdą Państwo w ikonce ze śmieciarką.