Od dnia 1 stycznia 2019 roku ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Gminy Osiek, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i w związku z tym będą one funkcjonowały według poniższego grafiku:

w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 15:30,
we wtorki w godzinach od 7:30 do 16:30,
w środy w godzinach od 7:30 do 15:30,
w czwartki w godzinach od 7:30 do 15:30,
w piątki w godzinach od 7:30 do 14:30.