W dniu 15 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Osieku odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Gości powitał Wójt Gminy Osiek Kazimierz Wolfram, który serdecznie podziękował jubilatom za chęć przybycia na uroczystość  oraz wyraził swój szacunek i podziw dla wytrwałości i niezłomności wszystkich par małżeńskich, które pomimo wielu przeciwności losu – - dotykających każdego człowieka – doczekały tak wielkiego jubileuszu.

Medale, stanowiące nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, w imieniu Prezydenta RP, wręczył Wójt Gminy Osiek Kazimierz Wolfram w asyście Sekretarza Gminy Osiek - Andrzeja Gutkowskiego, Skarbnika Gminy – Ewy Mańka oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Doroty Kopczyńskiej następującym parom:

  1. Stanisławie i Janowi Dresner z Sumówka;

  2. Krystynie i Eugeniuszowi Gościńskim z Kretek Małych;

  3. Stanisławie i Stanisławowi Koprowskim z Szynkowizny,

  4. Helenie i Stanisławowi Kowalskim ze Strzyg,

  5. Jadwidze i Stefanowi Rojek z Osieka,

  6. Teresie i Zygmuntowi Rupińskim z Tadajewa,

  7. Teresie i Eugeniuszowi Rydzyńskim z Łapinoża,

  8. Mariannie i Józefowi Zaborowskim z Wrzeszewa.

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Nie zabrakło gratulacji, pamiątkowych zdjęć, dyplomów i upominków, serdecznych życzeń oraz tradycyjnej lampki szampana.

aparatzgal