Uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej w strzygach wraz z nauczycielem – koordynatorem p. Anną Głodowską zakwalifikowali się do I edycji konkursu w ramach kampanii edukacyjnej „Ekologiczny edukator szkolny – I Edycja 2018". Przedstawicielem uczniów została Dominika Maćkiewicz.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego: Lubię tu być... na zielonym!”, który finansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, środków Województwa Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz ze środków własnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uczniowie zostali wybrani na podstawie oceny nadesłanego opisu planowanych działań wg określonych kryteriów. Działania jakie podejmują uczniowie to m.in.stworzenie dwóch makiet swojej miejscowości – opcje dbamy/niedbamy; autorska piosenka i teledysk; dziecięca sesja rady gminy oraz inne akcje proekologiczne. Dzieci ochoczo ruszyły do realizacji zadań.

A.G.

IMG 0002

IMG 0003